Παράθυρα Landscape

Παράθυρο | Window

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

Γεντί Κουλέ

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

2015

Ξάνθη

Παράθυρο | Window

Δημοτική Βιβιοθήκη Άνω Πόλης

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

Βίλλα Αλλατίνι

2015

Θεσσαλονίκη

Παράθυρο | Window

Δημοτική Βιβιοθήκη Άνω Πόλης

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη

Παράθυρο | Window

2015

Ξάνθη

Παράθυρο | Window

2015

Ξάνθη

Παράθυρο | Window

Βίλλα Μορπουργο

2015

Θεσσαλονίκη

Παράθυρο | Window

2015

Θεσσαλονίκη, Άνω πόλη